Kimler Başvurabilir ?

Bu proje kapsamında, erken çocukluk eğitimi sürecinde doğada yapılan eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik uygulamalı öğretmen eğitim programının geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmıştır. Projenin hedef kitlesini İzmir ilinde okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan ve orman okulları, doğada öğrenme, sınıf dışı etkinlikler konusuna ilgi duyan öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlerin bu konulara ilgi duyuyor olmalarının ön koşul olarak ele alınmasının nedeni projeden faydalanacak öğretmenlerin, proje sonrasında deneyimlerini ve kazanımlarını sınıflarındaki çocuklar için uygulamaya dökmelerinin beklenmesidir.